You are here

Ook deelnemen?

Kunstenaars die belangstelling hebben om deel te nemen kunnen dit kenbaar maken via het e-mailadres. Voor het behoud van een bepaalde kwaliteitsstandaard wordt de kunstenaar en zijn/haar werk beoordeeld door een ballotage-commissie. De deelnemersbijdrage is voor dit jaar vastgesteld op € 75,- waarvoor de kunstenaars ook een full color pagina krijgt in de publicatie KKr. De kunstenaar moet 6 maanden per jaar open zijn voor publiek.
Nieuwe deelnemers moeten tenminste aan een aantal van de volgende criteria voldoen:

  • Adequate opleiding gevolgd hebben
  • Beschikken over een atelier, galerie of expositieruimte
  • Actief meedoen aan tentoonstellingen tijdens afgelopen jaren
  • Publicaties kunnen overleggen waarin zij vermeld worden
  • Lid zijn van een kunstenaarsorganisatie
  • Recentelijk minstens 7 kunstwerken gemaakt heeft

Het werk moet voldoende kwaliteit hebben en dit wordt beoordeeld volgens onderstaande criteria:

  • er moet sprake zijn van ontwikkeling in het werk en dit moet duidelijk zichtbaar zijn
  • werk moet zeggingskracht hebben, een eigen ‘handtekening’ moet zichtbaar zijn
  • moet beschikken over voldoende technische vaardigheden
  • moet een visie hebben op kunst en het eigen werk daarbinnen kunnen plaatsen